Giáo xứ Lán Tranh
Thôn Mỹ Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: 84.63.3854.393 – 0909.644606
Email: giusedanh@gmail.com - BBT: jbvuvantuan@giaoxulantranh.org